Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

17. jaanuar 2008 nr 1

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Ester Šank ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp ja linnasekretäri abi Marika Lillo.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  17.01.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  24.01.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  24.01.08 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 7)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

2. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 8)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

3. Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine (OE 430)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (OE 6)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

5. Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord (ME 2)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

6. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (ME 422)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

7. Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 423)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

8. Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine (OE 429)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

9. Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas  (OE 419)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

10. J. Vilmsi tn 18 / Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 424)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 428)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

12. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

16. Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

17. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

18. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast (OE 421)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

19. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

20. Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine (OE 427)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

21. Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük (OE 425)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

22. Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük  (OE 426)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

23. Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega (OE 3)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

24. Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b (OE 4)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

25. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

26. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

 

 

27. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

28. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

29. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna avalike suhete kuludest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

30. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon,  ilutulestike korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

31. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

32. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Maamaksu tõusust).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

33. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

Sõna võtsid T. Sepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

Sõna võttis L. Mihhailov.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja                          -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus on teinud ettepaneku pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 31. jaanuarini 2008.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

5. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseks (OE 387)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

7. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (OE 420)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus on teinud ettepaneku pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 30. jaanuarini 2008.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

8. 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine (OE 1)

Sõna võtsid E.-A. Kirde ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

9. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu, Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Sõna võtsid T. Sepp, E. Kosk ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti ja piirduda kirjaliku vastusega arupärimisele, kuna vastavalt Tallinna Linna Valimiskomisjoni 3. jaanuari 2008 otsusele nr 1 peatatakse 21. jaanuarist 2008 E. Alatalu volitused linnavolikogu liikmena.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, jäätmete liigiti kogumise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, E. Põldroosi vaip-eesriidest).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 7)

2.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 8)

3.  Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine (OE 430)

4.  Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse

(OE 6)

5.  Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord (ME 2)

6.  Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (ME 422)

7.  Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 423)

8.  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine (OE 429)

9.  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas  (OE 419)

10.  J. Vilmsi tn 18 / Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 424)

11.  Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 428)

12.  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine (OE 1)

13.  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

14.  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

15.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

16.  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

17.  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

18.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

19.  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast (OE 421)

20.  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

21.  Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine (OE 427)

22.  Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük (OE 425)

23.  Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük  (OE 426)

24.  Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega (OE 3)

25.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b (OE 4)

26.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel)

27.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest)

28.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T, Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta)

29.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses)

30.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna avalike suhete kuludest)

31.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest)

32.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest)

33.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Maamaksu tõusust)

34.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija