TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

31. jaanuar 2008 nr 2

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  31.01.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  7.02.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  7.02.08 istungi päevakorra projekt

1. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 23)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

2. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna teenetemärgi andmine (OE 13)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna vapimärgi andmine (OE 12)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine) (ME 349)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

7. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

10. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine  (II lugemine) (OE 203)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

11. Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

13. Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine (OE 18)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

14. Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 24)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

15. Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine (OE 9)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

16. Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine  (OE 19)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast)

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

18. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist)

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

19. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, jäätmete liigiti kogumise kohta)

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

20. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, E. Põldroosi vaip-eesriidest)

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta 7.02.08 istungi päevakorra projekti ülevaade õiguskorrast Tallinnas.

Ettepanekuga nõustuti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

T. Sepp teatas, et linnavalitsus kaalub eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti ja teha linnavalitsusele ettepanek eelnõu menetlusest tagasi võtta.

2. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võtsid H. Põld ja E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

 

3. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (OE 420)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) (OE 14)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal (OE 15)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

7. Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast (OE 16)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine (OE 17)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

Sõna võtsid R. Makarova ja T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine (OE 22)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna avalike suhete kuludest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse).

Arupärimisele vastab linnapea  E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, hasartmängudest Jaan Poska majas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna prügimajandusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Kalev Spordi telesaadete kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Paju tänav 7 lammutamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko, hinnatõusu kompenseerimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja J. Pino, Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinnas tegutsevate bordellide kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 7.02.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 7.02.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

2.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 23)

3.  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

4.  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

5.  Tallinna vapimärgi andmine (OE 12)

6.  Tallinna teenetemärgi andmine (OE 13)

7.  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)

(ME 349)

8.  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

9.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

10.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

11.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

12.  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

13.  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

14.  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine (OE 18)

15.  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 24)

16.  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine (OE 9)

17.  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine  (OE 19)

18.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast)

19.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist)

20.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, jäätmete liigiti kogumise kohta)

21.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo,  E. Põldroosi vaip-eesriidest).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija