TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

4. veebruar 2008 nr 2

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:40

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Märt Sults, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme.

Puudusid: Taavi Aas, Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Märt Kubo, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Matti Tarum, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Eha Võrk.

Kutsutud: Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Hele Põld - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist-õigusnõunik, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

2. Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

3. Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

 

Päevakorra arutelu.

1. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

Ettekandja: Hele Põld

Küsimusi esitasid J. Juske, M. Sults ja R. Veetõusme.

H. Põld vastas küsimustele.

Sõna võtsid R. Veetõusme, J. Juske ja T. Vitsut.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

A. Brandt vastas küsimustele.

Sõna võttis J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

3. Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid R. Veetõusme ja J. Juske.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija