TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

21. veebruar 2008 nr 3

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 19.25.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Nikolai Kazakov, Svetlana  Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen ja Merike Martinson, linnaametnikud Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg, Aave Jürgen ja Reio Vesiallik ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Mari Uusneem, Marii Viks ja  Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Helge Hallika, Katrin Karisma-Krumm, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Erika Salumäe ja Natalia Vaino.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda R. Holsmer, A. Uukkivi, M. Zdankevitch, N. Stelmach, A. Öpik, R. Kalm, M. Kubo, M. Länik, L. Parek, T. Kruusimäe, G. Vihman ja J. Vihmand.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 10 “Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas” ja päevakorrapunkt nr 11 “Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas”. Ettepanekuga nõustuti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 24 “Arupärimisele vastamine” (linna prügimajandusest), kuna fraktsioon on saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

Linnavolikogu liige I. Kravtšenko tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 20 “Arupärimisele vastamine” (hinnatõusu kompenseerimise kohta), kuna arupärimise esitajana on ta saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 32)

2.  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 35)

3.  Välisprojektides osalemise kord (ME 31)

4.  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine (OE 22)

5.  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine (ME 29)

6.  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused (ME 36)

7.  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

8.  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks  (OE 33)

9.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas (OE 26)

10.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (raudteeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmine) (OE 420)

11.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) (OE 14)

12.  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine (OE 17)

13.  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal (OE 15)

14.  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast (OE 16)

15.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse)

16.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja J. Pino, Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta)

17.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinnas tegutsevate bordellide kohta)

18.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna avalike suhete kuludest)

19.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, hasartmängudest Jaan Poska majas)

20.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna kanaliseerimisest)

21.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees R. Holsmer esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele  kips-Kalevipojast (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas fraktsiooni nimel arupärimised linnapea E. Savisaarele Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest ja linna lepingust Kalev Sport telekanaliga (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Zdankevitch esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile AS Ühisteenused poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige A. Öpik esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige R. Kalm esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele keskerakondlase R. Siku seotuse kohta lõbumajandusega (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esitas üleskutse linnavolikogu liikmetele Vabadussõja võidumonumendi püstitamiseks annetamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Länik esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige L. Parek esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel ja abilinnapea D. Boroditšile reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimised linnapea E. Savisaarele Keskerakonda kuuluva S. Reiljani nimetamisest Paljassaare Sotsiaalmaja direktoriks ja pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel (lisatud).

Linnavolikogu liige G. Vihman esines avaldusega (lisatud) ja esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta).

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines avaldusega (lisatud).

 

1.      Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 32)

Kuulati: keskkonnakomisjoni esimehe L. Škurati ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 31 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine”.

2.      Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 35)

Kuulati: õiguskomisjoni esimehe M. Tšernogorova ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 32 “Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine”.

3.      Välisprojektides osalemise kord (ME 31)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (50 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 6 “Välisprojektides osalemise kord”.

4.      Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine (OE 22)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 50 linnavolikogu liiget ja puudus 13.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 33 “Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine”.

5.      Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine (ME 29)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku jätta eelnõu paragrahvist 1 välja punktid 1, 2 ja 7. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 49 linnavolikogu liiget ja puudus 14.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 7 “Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine”.

6.      Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused (ME 36)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimuse esitas M. Kubo.

Küsimusele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (51 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 8 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused”.

7.      Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku täiendada § 4 lg 1 teist lauset sõnadega: "ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses". Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Haridus- ja kultuurikomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu § 1 lõike 3 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus või tema poolt volitatud ametiasutus.".

2) Täiendada eelnõu preambulat viitega KOKS-i § 30 lõikele 4.

3) Muuta eelnõu § 4 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Lugejal, kes ei ole kantud rahvastikuregistrisse ning ei ole maksnud tagatist, on õigus kasutada teavikuid kohapeal.".

4) Jätta välja eelnõu § 6 lõike 4 esimesest lausest sõnad "või tasuma selle hinna kümnekordses suuruses".

5) Lisada eelnõu § 6 lõikele 5 uus esimene lause alljärgnevas sõnastuses: "Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses.".

Linnavalitsus nõustus haridus- ja kultuurikomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 “Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

8.      Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks  (OE 33)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimuse esitas T. Sinissaar.

Küsimusele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing.

Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 34 “Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks”.

9.      Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas (OE 26)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 35 “Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas”.

10.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (raudteeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmine) (OE 420)

Kuulati: linnavolikogu liikme S. Bogovski ettekannet.

Küsimuse esitas T. Sinissaar.

Küsimusele vastas S. Bogovski.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esindaja M. Eliste.

Kõnega esinesid T. Sinissaar ja M. Eliste.

Sõna võtsid G. Vihman, J. Vihmand ja T. Vitsut.

M. Eliste esitas ettepaneku eelnõu seletuskirja täiendamise kohta. T. Vitsut teatas, et ettepanek lisatakse eelnõu materjalide juurde.

Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku asendada volikogu eelnõus, selle lisas ja seletuskirjas läbivalt ametiasutuse nimi "Raudteeinspektsioon" nimega "Tehnilise Järelevalve Amet" vastavas käändes.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 36 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks”.

11.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) (OE 14)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Küsimuse esitas L.-L. Pakosta.

Küsimusele vastas M. Berg.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja V. Mikkal. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ei toetanus eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (22 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

12.  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine (OE 17)

Kuulati: revisjonikomisjoni esimehe N. Stelmachi ettekannet.

Sõna võttis T. Vitsut.

T. Vitsut esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 1.5 ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamise kontroll Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt, sealhulgas linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse kontrollimiseks loodud süsteemi tõhususe kontrollimine aastatel 2006‑2007”.

2) Täiendada eelnõu punkte 1.3, 1.7 ja 1.12 peale sõnu “otstarbekuse kontroll” sõnadega “õigusaktidega sätestatud ulatuses”.

3) Muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: “Jätkata 2007. aasta kontrollimiste plaanis toodud kontrolliülesannete täitmist”.

N. Stelmach nõustus revisjonikomisjoni nimel ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 37 “Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine”.

13.  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal (OE 15)

Kuulati: revisjonikomisjoni aseesimehe L. Mihhailovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 38 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal”.

14.  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast (OE 16)

Kuulati: revisjonikomisjoni aseesimehe L. Mihhailovi ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas L. Mihhailov.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks” ning jätta eelnõust välja punkt 2. Ettepanekutega nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (20 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 39 “Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast”.

15.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme N. Stelmachi arupärimisele linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse.

Küsimusi esitasid N. Stelmach ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

16.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikmete T. Kruusimäe ja J. Pino  arupärimisele Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas E. Savisaar.

17.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele Tallinnas tegutsevate bordellide kohta.

Küsimusi esitasid  T. Kruusimäe, N. Stelmach ja M. Kubo.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

18.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele linna avalike suhete kuludest.

Küsimuse esitas M. Berg.

Küsimusele vastas E. Savisaar.

19.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele hasartmängudest J. Poska majas.

20.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele linna kanaliseerimisest.

Küsimusi esitas A. Uukkivi.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja Reio Vesiallik.

21.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni vastust linnavolikogu liikme A. Ellamaa arupärimisele meditsiinipersonali kohta.

Küsimuse esitas A. Ellamaa.

Küsimusele vastas M. Martinson.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija