TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

14. veebruar 2008 nr 3

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Juri Poljakov ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Tarmo Lausing, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Marii Viks ja Terje Vonbret ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  14.02.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  21.02.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  21.02.08 istungi päevakorra projekt

1. Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 32)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

2. Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 35)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

3. Välisprojektides osalemise kord (OE 31)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis “Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine (OE 22)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine (ME 29)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused (ME 36)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks  (OE 33)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (OE 420)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

 

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) (OE 14)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal (OE 15)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Andres Ellamaa, meditsiinipersonali kohta)

Arupärimisele vastab abilinnapea Merike Martinson.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna prügimajandusest)

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võtsid A. Parksepp, H. Põld ja T. Sepp.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

Sõna võtsid T. Sepp ja H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

3. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

E. Kosk tegi tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

T. Lausing nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast (OE 16)

Sõna võttis M. Plooman.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine (OE 17)

Sõna võtsid M. Plooman, J. Juske ja E. Kosk.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel (ME 25)

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas (OE 26)

Sõna võtsid E.-A. Kirde ja H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas (OE 27)

T. Lausing tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Lausing tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

10. Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine  (OE 30)

Sõna võttis H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

11. Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine (OE 34)

Sõna võtsid A. Parksepp, E.-A. Kirde ja H. Põld.

T. Lausing tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna avalike suhete kuludest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, hasartmängudest Jaan Poska majas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Kalev Spordi telesaadete kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Penjam tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna arupärimise esitaja Ü. Rajasalu ei osale 21.02.08 istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Paju tänav 7 lammutamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

K. Penjam tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti, kuna arupärimise esitaja Ü. Rajasalu ei osale 21.02.08 istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Kravtšenko, hinnatõusu kompenseerimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja J. Pino, Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinnas tegutsevate bordellide kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Lausing tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärmisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Tallinna teenetemärkide jagamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna propagandasaadetest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, puuetega isikute püsihoolduse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Tallinna kunstikogu kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 21.02.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine (OE 32)

2.  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (OE 35)

3.  Välisprojektides osalemise kord (OE 31)

4.  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine (OE 22)

5.  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine (ME 29)

6.  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused (ME 36)

7.  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

8.  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks  (OE 33)

9.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas (OE 26)

10.  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

11.  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas (OE 27)

12.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks (raudteeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmine) (OE 420)

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta) (OE 14)

14.  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine (OE 17)

15.  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal (OE 15)

16.  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast (OE 16)

17.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse)

18.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja J. Pino, Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta)

19.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinnas tegutsevate bordellide kohta)

20.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige I. Kravtšenko, hinnatõusu kompenseerimise kohta)

 

 

21.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsioon, linna avalike suhete kuludest).

22.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, hasartmängudest Jaan Poska majas)

23.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna kanaliseerimisest)

24.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna prügimajandusest)

25.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

T. Lausing kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Tarmo Lausing

Linnavolikogu aseesimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija