TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAVARAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 4

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:00

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Leonid Mihhailov

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Igor Kravtšenko, Leonid Mihhailov, Oleg Rebane, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, teised komisjoni liikmed Indrek Ahlberg, Alo Brandt, Jüri Jõgeva, Priit Pärtelpoeg, Sven Sester, Eha Võrk.

Puudusid: Nikolai Degtjarenko, Robert Kalm, Oksana Laasi, Madis Martinson, Tiina  Mägi, Juri Poljakov, Toomas Puura, Nikolai Stelmach, Rünno Sulg, Toivo Susi.

Kutsutud: Riina Altpere - Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik; Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Jüri Lump - Tallinna Kesklinna Valitsuse linnaosa valitsuse vanema asetäitja; Riina Koppel - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnavara osakonna peaspetsialist; Küllike Valma - Kristiine Linnaosa Valitsuse pearegistripidaja; Rainer Vakra - Nõmme Linnaosa vanem.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 50)

2. Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

3. Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

4. Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

5. Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54)

6. Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

7. Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

 

Päevakorra arutelu.

1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 50)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

2. Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

3. Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi esitas S. Sester.

1. Miks on nende korterite müügiga kiire?

2. Miks müüakse just sellise hinnaga ja kust on hind võetud?

3. Kas ei ole ebaõiglane, et osadele inimestele linn müüb korterid aga osad saavad ainult üürile?

4. Kas 2002 aastal eluruume üürile saades oli taotlejate olemas ootus saada edaspidi ka pinna omanikeks?

Küsimustele vastas J. Lump.

1. Müükidega ei ole kiire vaid pigem on tegemist majanduslikult otstarbekate toimingutega, mida pole põhjust edasi lükata. Linnal ei ole otstarbekas säilitada üksikuid eluruume valdavalt eraomandisse kuuluva vara hulgas ning seose sellega võtta enda kanda kõigi kaasomanike või korteriühistute otsuste alusel määratavaid remondi jms makseid.

2. Hinna määramisel on võetud aluseks Tallinna Linnavolikogu 20.03.2007 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise muudatus.

3. Võimalik, et õigluse tagamiseks tuleks tagada ka võimalus kõigil uue elamispinna saajatel saada pinna omanikeks aga usun, et seda teemat ilmselt ei saa praegu arutatava eelnõu raames käsitleda.

4. Eeldan, et selline ootus oli olemas. Läbi erinevate aastate on üksikud vanas elamufondis asuvad aluruumid nende üürile saajatele võõrandatud. See on toimunud nii enne aastat2002 kui ka hiljem ning olen arvamusel, et kindlasti eeldasid üürile saajad vastavat käitumist ka antud juhul. Vastavaid kirjalikke lubadusi ei ole meie poolt taotlejatele antud.

Sõna võttis S. Sester.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

Ettekandja: Riina Koppel

Küsimusi esitas S. Sester.

Küsimustele vastas R. Koppel.

Sõna võttis S. Sester.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

5. Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54)

Ettekandja: Indrek Ahlberg

Küsimusi esitas S. Sester.

Küsimustel vastas I. Ahlberg.

Sõna võttis S. Sester.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Igor Kravtšenko

6. Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

Ettekandja: Külliki Valma

Küsimusi esitas S. Sester.

Küsimustele vastas K. Valma.

Sõna võttis S. Sester.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

Ettekandja: Rainer Vakra

Küsimusi esitasid S. Sester ja L. Mihhailov.

Küsimustele vastas R. Vakra.

Sõna võttis S. Sester.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Leonid Mihhailov

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija