TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LASTEKAITSEKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

11. märts 2008 nr 4

 

Algus kell 16:00 ja lõpp kell 16:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni aseesimees Kaja Laanmäe

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 4  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Kaja Laanmäe, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Larissa Škurat, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Erki Korp, Aare Kruuser, Estelle Laane, Merike Martinson, Reet Rääk, Tiit Terik, Aivo Toomistu.

Puudusid: Maria Beljatskaja, Kairi Kärner, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Leena Masing, Erika Salumäe, Märt Sults, Ene Tomberg.

Kutsutud: Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal-ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Jaanus Martinov - Tallinna aselinnapea nõunik; Anti Sirkel - Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja; Marika Kallas - Tallinna Haridusameti alushariduse osakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

Ettekandja: Anti Sirkel

Kaasettekandja: Marika Kallas

A. Sirkel ja M. Kallas tutvustasid Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" ja investeeringute

kavad aastateks 2008 - 2012 muudatusi.

Koolieelese lasteasutuse seadus sätestab, et valla- või linnavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil alaliselt elavatele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaedades. Tallinnas on teeninduspiirkonnaks linna territoorium. Vanemad, kelle lapsed on vanuses 1-2, soovivad kasutada senisest rohkem lapsehoiuteenust.

Küsimusi esitasid: M. Martinson, E. Laane, A. Toomistu, L. Novožilova, K. Laanmäe ja A. Kruuser .

Küsimustele vastasid A. Sirkel ja M. Kallas.

Täiendasid M. Martinson ja K. Jäppinen.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Kaja Laanmäe

Komisjoni aseesimees

Ester Kägo

 

Protokollija