TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

20. märts 2008 nr 5

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 19.40.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Ruslana Veber, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Priit Pärtelpoeg, Georg Pelisaar, Arnold Knuut, Anti Sirkel, Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson, Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb, Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra, Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf, Põhja-Tallinna vanema asetäitja Jüri Jõgeva ja Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Maimu Berg, Robert Kalm, Tiina Mägi, Jüri Pino, Matti Tarum, Tatjana Vassiljeva ja Gennadi Vihman.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda R. Holsmer, H. Hallika, M. Kubo, Ü. Rajasalu, A. Uukkivi, T. Kruusimäe, V. Mikkal, J. Vihmand ja N. Stelmach.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

A. Uukkivi tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 3 Arupärimisele vastamine” (linna lepingust Kalev Sport telekanaliga) ja päevakorrapunkt nr 9 Arupärimisele vastamine” (linna propagandasaadetest), kuna fraktsioon on arupärimiste esitajana saanud ammendavad kirjalikud vastused ja ei soovi suulist vastamist arupärimistele.

Linnavolikogu liige L. Parek tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 21 Arupärimisele vastamine” (reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas), kuna arupärimise esitajana on ta saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

R. Holsmer tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 8 Arupärimisele vastamine” (keskerakondlase Richard Siku seotuse kohta lõbumajandusega), kuna fraktsioon on arupärimise esindajana saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 20 “Arupärimisele vastamine” (ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta”, kuna arupärimise esitaja N. Stelmach on saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

 

Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

2.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kalev Spordi telesaadete kohta)

3.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel)

4.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige Andres Öpik, Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta)

5.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Paju tänav 7 lammutamisest)

6.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Tallinna teenetemärkide jagamise kohta)

7.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest)

8.  Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 - 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

9.  Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

10.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 50)

11.  Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

12.  Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

13.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

14.  Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

15.  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

16.  Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Reformierakonna fraktsiooni esimees R. Holsmer esitas fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine”.

Linnavolikogu liige H. Hallika esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele muulastest linnaametnike kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esines suulise avaldusega.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige V. Mikkal esitas enda ja linnavolikogu liikme K. Kärneri poolt arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna Brüsseli esindusest (lisatud).

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esines avaldusega ja esitas arupärimise abilinnapea T. Aasale abilinnapea T. Aasa tagasi astumise kohta (lisatud).

 

1.      Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

Kuulati: linnavolikogu liikme L.-L. Pakosta ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Vihmand, N. Stelmach ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas L.-L. Pakosta.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid N. Stelmach, Ü. Rajasalu, P. Mardna, T. Sinissaar ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kõnega esines L.-L. Pakosta.

Sõna võtsid A. Öpik ja N. Stelmach.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (21 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

2.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Kalev Spordi telesaadete kohta.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, R. Holsmer, T. Kruusimäe, N. Stelmach, A. Uukkivi, I. Raudne ja P. Mardna.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja G. Pelisaar.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

3.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

4.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme A. Öpiku arupärimisele Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta.

Küsimusi esitasid A. Öpik, T. Kruusimäe ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

5.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Paju tänav 7 lammutamisest.

Küsimusi esitas Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja A. Knuut.

6.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Tallinna teenetemärkide jagamise kohta.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas E. Savisaar.

7.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare  vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest.

Küsimuse esitas A. Uukkivi.

Küsimusele vastas E. Savisaar.

8.      Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid P. Mardna, R. Holsmer, M. Kubo, N. Stelmach, K. Kärner, T. Kruusimäe, Ü. Rajasalu ja I. Raudne.

Küsimustele vastasid K. Jäppinen ja A. Sirkel.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis M. Kubo.

Kõnega esines N. Stelmach.

Sõna võtsid P. Mardna, A. Ellamaa, Ü. Rajasalu, I. Raudne ja M. Sults.

N. Stelmach tegi ettepaneku täiendada eelnõu uue punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4. Linnavalitsusel moodustada ajutine komisjon käesoleval ajal Õismäe tee 24 (otsuse lisa 1 p 6) tegutseva Haabersti Vene Eragümnaasiumi ruumide küsimuse lahendamiseks eesmärgiga tagada õppeasutuse tegevuse jätkumine.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (12 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 52 “Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine”.

9.      Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines K. Kärner.

K. Kärner tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada eelnõu loetellu Sütiste teel Vesiroosi lasteaia juures asuv hooviala (asub Sütiste tee 6, 8 ja 10 vahel) seoses puudulike parkimisvõimalustega lasteaia ümbruses ning sooviga neid parendada.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 53 “Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine”.

10.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 50)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 54 “Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine”.

11.  Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Küsimuse esitas A. Öpik.

Küsimusele vastas M. Jürgenson.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, N. Stelmach, M. Tšernogorova, H. Hallika, A. Öpik ja T. Bittman.

Küsimustele vastas L. Mihhailov.

Kõnega esines M. Kubo, kes teatas, et linnavolikogu opositsiooni kuuluvad liikmed ei osale küsimuste hääletamisel, mis puudutavad korterite otsustuskorras müüke linnaosades.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

Kõnega esines T. Vitsut.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist ja pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 55 “Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas”.

12.  Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

Kuulati: Kristiine linnaosa vanema M. Korbi ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 56 “Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük”.

13.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

Kuulati: Nõmme linnaosa vanema R. Vakra ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 57 “Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas”.

14.  Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

Kuulati: Lasnamäe linnaosa vanema K. Klandorfi ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 58 “Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas”.

15.  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema asetäitja J. Jõgeva ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 59 “Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas”.

16.  Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema asetäitja I. Ahlbergi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 60 “Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas”.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija