TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

13. märts 2008 nr 5

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Igor Kravtšenko, Tarmo Lausing, Larissa Škurat, Tatjana Vassiljeva ja Jaak Vihmand, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  13.03.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  20.03.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  20.03.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 - 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

Sõna võttis E. Kosk.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

3. Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

4. Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine

(OE 50)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

5. Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

7. Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

8. Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

9. Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta) (OE 42)

Sõna võtsid T. Sepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

5. Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (ME 56)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas  (OE 57)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

7. Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine  (OE 60)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

9. Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 61)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Kalev Spordi telesaadete kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Paju tänav 7 lammutamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Tallinna teenetemärkide jagamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna propagandasaadetest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, kips-Kalevipojast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti, kuna E. Savisaar on pikendanud arupärimisele kirjaliku vastamise tähtaega kuni 14. märtsini 2008.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna lepingust Kalev Sport telekanaliga).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Öpik, Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, keskerakondlase R. Siku seotuse kohta lõbumajandusega).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L. Parek, liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

T. Sepp tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti, kuna abilinnapea M. Martinson ei osale 20.03.08 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L. Parek, reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, lagunenud majadest ja turvalisusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, telekanalitest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

16. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Maa-ameti juhataja täitmata ametikohast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele on kirjaliku vastamise taotlus (kirjalikult vastatud 13.03.08 nr F-1-11.2/256)

18. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, lumetõrjest ja kokkuhoiust).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

19. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige J. Vihmand, prügi mahapanekust Tallinna metsaalustes).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

20. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Tarum, tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, usuõpetusest Tallinna koolides).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, L. Laasi ja O. Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 20.03.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

2.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kalev Spordi telesaadete kohta)

3.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna lepingust Kalev Sport telekanaliga)

4.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel)

5.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige A. Öpik, Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta)

6.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Paju tänav 7 lammutamisest)

7.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Tallinna teenetemärkide jagamise kohta)

8.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, keskerakondlase R. Siku seotuse kohta lõbumajandusega)

9.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, linna propagandasaadetest)

 

10.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest)

11.  Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 - 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

12.  Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 58)

13.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine (OE 50)

14.  Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

15.  Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

16.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

17.  Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

18.  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

19.  Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 54)

20.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta)

21.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige L. Parek, reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija