TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

17. märts 2008 nr 5

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:45

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Märt Sults, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme.

Puudusid: Tõnis Bittman, Remo Holsmer, Edgar Savisaar, Elmar Sepp, Nikolai Stelmach, Matti Tarum, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi, Eha Võrk.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Rainer Vakra - Nõmme linnaosa vanem, Jüri Lump - Tallinna Kesklinna linnaosa vanema asetäitja, Riina Koppel - Lasnamäe Linnaosa Valitsus linnavara osakonna peaspetsialist, Külliki Valma - Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja, Tiia Rallmann - Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialist, Anti Sirkel - Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (7 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

2. Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

3. Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

4. Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

5. Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

6. Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

Ettekandja: Anti Sirkel

Küsimusi esitasid J. Juske ja K.-M. Halla.

A. Sirkel vastas küsimustele.

Sõna võttis M. Sults.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

2. Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (OE 51)

Ettekandja: Jüri Lump

Küsimusi esitasid R. Veetõusme ja J. Juske.

J. Lump vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

3. Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas (OE 52)

Ettekandja: Riina Koppel

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

R. Koppel vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

4. Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük (OE 53)

Ettekandja: Külliki Valma

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

5. Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas (OE 55)

Ettekandja: Rainer Vakra

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

6. Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (OE 59)

Ettekandja: Tiia Rallmann

Küsimusi esitas J. Juske.

T. Rallmann vastas küsimustele.

Sõna võtsid M. Sults, R. Veetõusme, J. Juske, M. Kubo, K.-M. Halla ja T. Vitsut.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija