Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

27. märts 2008 nr 6

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Juri Poljakov ja Jaak Vihmand, linnavolikogu kantselei ametnikud Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  27.03.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  3.04.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  3.04.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas  (OE 57)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

2. Tallinnas Ravi tn 11A-21 asuva korteriomandi müük  (OE 64)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine  (OE 60)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 61)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Meeliku tn 22/2 korter 209 üürile andmine (OE 62)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Tarum, tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, usuõpetusest Tallinna koolides).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, lumetõrjest ja kokkuhoiust).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige J. Vihmand, prügi mahapanekust Tallinna metsaalustes).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

J. Vihmand teatas, et ei soovi suulist vastamist oma arupärimisele ja piirdub kirjaliku vastusega.

T. Vitsut tegi ettepaneku jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projektist välja.

Otsustati: jätta arupärimisele vastamine linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projektist välja.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võttis J. Vihmand.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta) (OE 42)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (ME 56)

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 63)

Sõna võttis M. Viks.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110 (OE 65)

Sõna võttis K. Kalvet.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine  (OE 66)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

9. Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast (OE 67)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

10. "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele  (OE 68)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast (OE 69)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (ME 70)

Sõna võttis M. Viks.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

13. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks (OE 71)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

14. Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord (ME 72)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

15. Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2008. aastal (ME 73)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine (ME 74)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L. Parek, liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna arupärimise esitaja L. Parek ei osale 3.04.08 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, lagunenud majadest ja turvalisusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, telekanalitest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, L. Laasi ja O. Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige H. Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, muulastest linnaametnike kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed V. Mikkal ja K. Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 4.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, abilinnapea T. Aasa tagasi astumise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea T. Aas.

Kirjaliku vastamise taotlus.

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 3.04.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2008. aastal (ME 73)

2.  Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord (ME 72)

3.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (I lugemine) (ME 70)

4.  Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas  (OE 57)

5.  Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine 

(OE 60)

6.  Tallinnas Ravi tn 11A-21 asuva korteriomandi müük  (OE 64)

7.  Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 61)

8.  Meeliku tn 22/2 korter 209 üürile andmine (OE 62)

9.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Tarum, tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta)

10.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, usuõpetusest Tallinna koolides)

11.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, lumetõrjest ja kokkuhoiust).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija