Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

10. aprill 2008 nr 7

 

Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat ja Jaak Vihmand, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Eero Kosk, Rita Makarova,             Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes Tiina Kitsing.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  10.04.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  17.04.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  17.04.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (II lugemine) (ME 70)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

2. Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (I lugemine) (ME 56)

Sõna võttis E. Kosk.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

3. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 76)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 63)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine (ME 74)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 (OE 75)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks (OE 71)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas (OE 82)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

9. Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas  (OE 77)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

10. Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 78)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

11. Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast (OE 67)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

12. "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele  (OE 68)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast (OE 69)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

14. Meeliku tn 22/2 korter 210 üürile andmine (OE 80)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

15. Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine  (OE 66)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

16. Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/5 korter 309 ja Meeliku tn 24/1 korter 9  (OE 79)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

17. Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning                Uus-Maleva tn 7 korter 110 (OE 65)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

18. Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 83)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn,                      Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta) (OE 42)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses) (OE 81)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

 

6. Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine (OE 84)

Sõna võttis J. Vihmand.

T. Vitsut tegi ettepaneku kokku kutsuda linnamajanduskomisjoni erakorraline koosolek ja võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele (OE 85)

Sõna võttis L. Mihhailov.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014" (OE 86)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, lagunenud majadest ja turvalisusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, telekanalitest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, L. Laasi ja O. Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

 

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige H. Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, muulastest linnaametnike kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed V. Mikkal ja K. Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu, kulud ja tulud korrelatsioonis).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 17.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 17.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige T. Mägi, kümme hooajalõpu küsimust).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 17.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 17.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 17.04.08.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (II lugemine) (ME 70)

2.  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (I lugemine) (ME 56)

3.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 76)

4.  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 63)

5.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine (ME 74)

6.  Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 (OE 75)

7.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks (OE 71)

8.  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele (OE 85)

9.  Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014" (OE 86)

10.  Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine (OE 84)

11.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas (OE 82)

12.  Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas  (OE 77)

13.  Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 78)

14.  Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast

(OE 67)

15.  "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele  (OE 68)

16.  Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast (OE 69)

17.  Meeliku tn 22/2 korter 210 üürile andmine (OE 80)

18.  Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine  (OE 66)

19.  Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/5 korter 309 ja Meeliku tn 24/1 korter 9  (OE 79)

20.  Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110 (OE 65)

 

21.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas  (OE 83)

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija