TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

8. mai 2008 nr 8

 

Koosolek algas kell 16:00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna juhataja Marii Viks.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Igor Kravtšenko, Tarmo Lausing, Tatjana Vassiljeva, Jaak Vihmand, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kersti Kalvet, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Jaanika Sõmmer ja Ester Šank ning linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes Priit Lello.

 

Kinnitati jägmine eestseisuse 08.05.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  15.05.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  15.05.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine (ME 94)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

2. Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine) (ME 56)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

3. Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 95)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

4. Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas  (OE 96)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 101)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

6. Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine (OE 100)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

7. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine (OE 102)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

8. Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine (OE 88)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lagunenud majadest ja turvalisusest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu, Kulud ja tulud korrelatsioonis).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

13. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu, Telekanalitest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

14. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

16. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Helge Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

18. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi, Kümme hooajalõpu küsimust).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

19. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Muulastest linnaametnike kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

20. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine  (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti, kuna kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

4. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta) (OE 42)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

5. Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses) (OE 81)

Sõna võttis E. Kosk, kes tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013 (OE 87)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti, kuna eelnõu ettekandja linnasekretär T. Sepp on lähetuses.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)  (OE 89)

Sõna võttis A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)  (OE 90)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele (OE 91)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

10. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a (OE 92)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas  (OE 93)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal (OE 97)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti kuna eelnõu ettekandja linnasekretär T. Sepp on lähetuses.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas (OE 98)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

14. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 99)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti, kuna abilinnapea E. Võrk on puhkusel.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük (OE 103)

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük (OE 104)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

17. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73 (OE 105)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

18. Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas (OE 106)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

19. Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine (OE 107)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

20. Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahir Keldrimale. (OE 108)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

21. Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 109)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

22. Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (ME 110)

Sõna võttis E. Kosk, kes tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti. T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti, kuna abilinnapea J. Mutli ei osale 15.05.08 linnavolikogu istungil.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel).

Arupärimisele vastab abilinnapea Merike Martinson.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach, Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kaia Jäppinen.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti.

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine (ME 94)

2.  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine) (ME 56)

3.  Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 95)

4.  Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas  (OE 96)

5.  Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 101)

6.  Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine (OE 100)

7.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine (OE 102)

8.  Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine (OE 88)

9.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

10.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lagunenud majadest ja turvalisusest).

11.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu, Kulud ja tulud korrelatsioonis).

12.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

13.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu, Telekanalitest).

14.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

15.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

16.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Helge Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

17.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

18.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi, Kümme hooajalõpu küsimust).

19.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Muulastest linnaametnike kohta).

20.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

21.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta).

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Marii Viks

 

Protokollija