ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

29. mai 2008 nr 9

 

 

 

Istung algas kell 16:00 ja lõppes kell 22:18.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis  Sirje Kõrgesaar. 

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Karl-Mati Halla,  Jaanus  Martinov, Arvo Teder, Väino Olev, Asser Jaanimets, Liina Oja, Veiko Kapsta,              Priit Pärtelpoeg, Aleksander Korolkov ja Raivo Allev, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Tõnis Asu, Tiiu Hirs, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Eero Kosk, Rita Makarova, Kristiina Must, Mare Mäetalu, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Eda Saulin, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Marii Viks, Valdur Tamela ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Maimu Berg, Andres Ellamaa, Liisa-Ly Pakosta,         Jüri Pino, Nikolai Stelmach, Gennadi Vihman ja Andres Öpik.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

T. Vitsut teatas, et vastavalt Tallinna linna valimiskomisjoni 19. mai 2008 otsusele nr 4 pikendati Tõnis Paltsu linnavolikogu liikme volituste peatamise aega alates 1. juunist 2008 kuni 1. oktoobrini 2008.

 

Avaldusega soovisid esineda Ü. Rajasalu, M. Kubo, T. Kruusimäe, T. Sinissaar, M. Tarum, J. Vihmand ja T. Lausing.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine) (ME 129)

2.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012 (OE 130)

3.  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine) (OE 117)

4.  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal (OE 97)

5.  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013 (OE 87)

6.  Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine (OE 132)

7.  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (ME 110)

8.  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine (ME 134)

9.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele (OE 91)

10.  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale (OE 108)

11.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine (OE 107)

12.  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale (OE 133)

13.  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas (OE 112)

14.  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas (OE 113)

15.  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 116)

16.  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas (OE 98)

17.  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas  (OE 93)

18.  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 127)

19.  Tallinna teine elamuehitusprogramm (OE 115)

20.  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük (OE 103)

21.  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük (OE 104)

22.  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük (OE 111)

23.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a (OE 92)

24.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 99)

25.  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine (OE 114)

26.  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 118)

27.  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 119)

28.  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 120)

29.  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 121)

30.  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine (OE 122)

31.  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine (OE 131)

32.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas (OE 106)

33.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73 (OE 105)

34.  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 109)

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esitas Reformierakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu ”Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)”.

ja arupärimise linnapea E. Savisaarele rohelise pealinna tiitli kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Kubo esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele kaherattaliste liikurite (segway) soetamise kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Sinissaar esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele kasutult seisva dirižaabli (aerostaadi) kohta (lisatud).

Isamaaliidu fraktsiooni esimees M. Tarum esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu ”Ülesande andmine linnavalitsusele (nädalavahetusel pärast kella 24 linna põhisuundadesse kulgeva ühistranspordi kohta)”.

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Lausing esines suulise avaldusega.

 

1.      Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine) (ME 129)

Kuulati:  E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid R. Holsmer, M. Eliste, A. Uukkivi, H. Hallika, M. Kubo, T. Kruusimäe, T. Sinissaar ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu I lugemise lõpetamist ja saatmist II lugemisele. Muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg rahanduskomisjonile 16. juuni 2008 kell 12.00.

T. Vitsut tuletas meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 16. juuni 2008 kell 12.00.

T. Vitsut pani eelnõu hääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

2.      Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012 (OE 130)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, M. Kubo, R. Holsmer, T. Kruusimäe ja V. Mikkal. Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Lausing, kes tegi ettepaneku muuta eelnõu 4. peatüki spordi- ja noorsootöövaldkonna peamiste eesmärkide lõiku ning sõnastada järgmiselt:

Spordi- ja noorsootöö valdkonna peamiseks eesmärgiks on laiendada linna elanikkonna ja eriti noorte huvitegevust ning võimalusi harrastus- ja saavutusspordiga tegelemiseks. Jätkub linna spordi- ja noorsooasutuste materiaaltehnilise baasi kaasajastamine ja tehniliste vahenditega sisustamine. Arendatakse koostööd eraspordibaasidega. Kavas on diferentseerida sporditegevuse toetusi vastavalt spordiklubide sportlikule tasemele ning tõhustada järelvalvet toetuse kasutamise üle. Eesmärgiks on tagada noortekeskuste tegevus igas linnaosas. Toetatakse järjepidevalt rahvusvaheliste spordivõistluste, Tallinna meistrivõistluste, terviseliikumisürituste läbiviimist, samuti toetatakse linna esindusvõistkondi.Plaanis on toetada noorte osalust ja aktiivsust läbi erinevate programmide, projektide ning uute osalusvormide.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku ilmse ebatäpsuse parandamist otsuse eelnõus käsitleda redaktsioonilisena.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 11 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 87 ”Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012”.

3.      Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine) (OE 117)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet. Arengukava keskkonnamõjude hindamise kohta rääkis E. Savisaar järgmist: keskkonnamõjude hindamist on tehtud iga suurprojekti kohta eraldi. Kuna komisjonides see küsimus üles on tõstetud, siis me lähtume sellest, et me teeme linnavalitsuses kaalumisotsuse, kas antud projekt vajab keskkonnamõjude strateegilist hindamist või mitte ja seda kavatseme teha enne arengukava volikogus II lugemisele saatmist, ehk teiste sõnadega, meil on ettepanek, et II lugemisele panna eelnõu 19. juuni 2008 istungile.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Kubo. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

M. Kubole esitas küsimusi T. Kruusimäe. Küsimustele vastas M. Kubo.

Kõnega esines M. Tarum. T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekuid vaadatakse läbi II lugemisel.

T. Vitsut pani eelnõu hääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

4.      Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal (OE 97)

Kuulati:  linnasekretäri T. Seppa ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum. Küsimusele vastas T. Sepp.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu koos muudatusettepanekuga.

Sõna võttis M. Tarum.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta otsuse eelnõu lisa 1 punkti 3 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: ”2007. aastal renoveeriti ja varustati tehnikaga 36 kooli tervisekabinetti“.

Linnavalitsus nõustus linnamajanduskomisjoni muudatusettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 88 ”Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal”.

5.      Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013 (OE 87)

Kuulati:  linnasekretär T. Sepa ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas T. Sepp.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi  eelnõule muudatusettepaneku:

 1. Jätta välja preambulist viide KOKS-i § 22 lg 1 p 7.

 2. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 13 ja lisada vastutavaks töötlejaks Maa-amet.

 3. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 29 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.

 4. Täiendada lisa punkt 5.1.4 alapunkti 32 ja lisada vastutavaks töötlejaks Transpordiamet.

Linnavalitsus nõustus haridus- ja kultuurikomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 ”Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013”.

6.      Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine (OE 132)

Kuulati: linnasekretär T. Sepa ettekannet.

Küsimuse esitas M. Zdankevitch. Küsimusele vastas T. Sepp.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 90 ”Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine”.

7.      Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (ME 110)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Tarbijakaitsekomisjon tegi eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

Lisada paragrahvile 1 uus punkt 9 järgmises sõnastuses:

 ”9) paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 (1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud.”

 2. Muuta paragrahvi 2 ja sõnastada järgmiselt:

 ”§ 2 Määrus jõustub 1. juunil 2008, välja arvatud paragrahvi 1 punktid 1, 4 ja 9, mis jõustuvad 1. juulil 2008.”.

Linnavalitsus nõustus tarbijakaitsekomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 21 ”Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 ”Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine”.

8.      Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine (ME 134)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, M. Eliste, T. Kruusimäe, T. Bittman ja K. Kärner.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu koos muudatusettepanekutega.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku täiendada määruse eelnõu paragrahvi 2 uue lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Käesoleva määruse paragrahvi 1 punkti 8 ei rakendata isiku suhtes, kes omab B-kategooria juhiluba ja töötab määruse jõustumise ajal taksojuhina.”.

Linnavalitsus nõustus linnamajanduskomisjoni muudatusettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 22 ”Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine”.

Istungit asus juhtima linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

9.      Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele (OE 91)

Kuulati: Keskerakonna fraktsiooni esimehe T.  Vitsuti ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Sults, R. Holsmer, T. Kruusimäe ja V. Mikkal. Küsimustele vastas T. Vitsut.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu koos muudatusettepanekutega.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

Rahanduskomisjon tegi järgmised muudatusettepanekud:

1. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 2 järgmises sõnastuses:

”2) § 4 lõiget 1¹ muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

”(1¹) Paragrahvi 1 lõigetes 2-4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale arvuga 0,79.”.”

2. Täiendada otsuse eelnõu lisa paragrahvi 1 uue punktiga 3 järgmises sõnastuses:

”3) § 5 lõiget 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

”1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 12,3% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;“."

T. Vitsut nõustus rahanduskomisjoni muudatusettepanekutega. R. Holsmer soovis 2. muudatusettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (29 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) toetati muudatusettepanekut.

Tallinna Linnavalitsus esitas 7. mai 2008 istungi protokolliga nr 20 samasugused muudatusettepanekud eelnõule.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, 10 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 91 ”Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele”.

Istungit asus juhtima T. Vitsut.

10.  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale (OE 108)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner, M. Tarum ja Ü. Rajasalu. Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja R. Holsmer. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines M. Tarum.

T. Vitsut teatas, et vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 44 linnavolikogu liiget ja puudus 19.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 92 ”Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas” ja volituse andmine Vahur Keldrimale.

11.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine (OE 107)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T.  Lausing.  Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja T. Kruusimäe. Küsimustele vastas T. Lausing.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 ”Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine”.

12.  Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale (OE 133)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner, T. Kruusimäe ja T. Sinissaar. Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines J. Vihmand.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Mägi ja T. Lausing.

T. Lausing tegi ettepaneku sõnastada leppe punkt 7.2.3 järgmiselt:

7.2.3 viie aasta möödumisel kokkuleppe jõustumisest arvates.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 47 linnavolikogu liiget ja puudus 16.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 94 Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale.

13.  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas (OE 112)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe. Küsimusele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Istungit asus juhtima linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 95 ”Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas”.

14.  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas (OE 113)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja R. Holsmer. Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja O. Laasi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 96 ”Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas”.

15.  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 116)

Kuulati:  abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja R. Holsmer. Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (17 poolt, 8 vastu, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 97 ”Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas”.

16.  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas (OE 98)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 98 ”Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas”.

17.  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas  (OE 93)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja V. Prussakov. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 99 ”Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas”.

18.  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 127)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Vihmand ja Ü. Rajasalu. Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 100 ”Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas”.

19.  Tallinna teine elamuehitusprogramm (OE 115)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Tarum, T. Mägi, M. Eliste, V. Mikkal ja T. Kruusimäe.

Istungit asus juhtima T. Vitsut.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja P. Pärtelpoeg.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid T. Mägi, M. Kubo. Küsimustele vastas T. Bittman.

Sõna võtsid T. Lausing, M. Tarum ja M. Kubo.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Lausing tegi ettepaneku saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

20.  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük (OE 103)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe. Küsimusele vastas L. Mihhailov.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 101 ”Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük”.

21.  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük (OE 104)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 102 ”Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük”.

22.  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük (OE 111)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid T. Mägi ja K. Kärner. Küsimustele vastas M. Sults.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 103 ”Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük”.

23.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a (OE 92)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja K. Kärner. Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 104 ”Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a”.

24.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 99)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 105 ”Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

25.  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine (OE 114)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (23 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 106 ”Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine”.

26.  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 118)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Mägi ja M. Tarum. Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (23 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 107 ”Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

27.  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 119)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 108 ”Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

28.  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 120)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe. Küsimustele vastas L. Mihhailov.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 109 ”Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

29.  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 121)

Kuulati:  abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 110 ”Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

30.  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine (OE 122)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 111 ”Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine”.

31.  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine (OE 131)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas K. Kärner. Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse K. Kärner. Küsimusele vastas T. Bittman.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 112 ”Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine”.

32.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas (OE 106)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 113 ”Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas”.

33.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73 (OE 105)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 114 ”Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73”.

34.  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 109)

Kuulati: Haabersti linnaosa vanema V. Vassiljevi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 115 ”Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas”.

           

 

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

 Sirje Kõrgesaar

 

Protokollija