Tallinna Linnavolikogu

 

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

22. mai 2008 nr 9

 

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna juhataja Marii Viks.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Igor Kravtšenko, Juri Poljakov, Jaak Vihmand, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Sirje Kõrgesaar, Rita Makarova, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld ja Ester Šank.

 

Kinnitati jägmine eestseisuse 22.05.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  29.05.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  29.05.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine) (ME 129)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

2. Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012 (OE 130)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (ME 110)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal (OE 97)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013 (OE 87)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine) (OE 117)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

7. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele (OE 91)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

8. Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale. (OE 108)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

9. Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine (OE 107)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas" (OE 112)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas (OE 113)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

12. Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 116)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas (OE 98)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas  (OE 93)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna teine elamuehitusprogramm (OE 115)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük (OE 103)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük (OE 104)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük" (OE 111)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

19. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a (OE 92)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

20. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 99)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

21. Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine (OE 114)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

22. Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 118)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

23. Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 119)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

24. Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 120)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

25. Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 121)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

26. Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine (OE 122)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

27. Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine (OE 131)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

28. Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas (OE 106)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

29. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73 (OE 105)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

30. Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 109)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine  (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

4. Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses) (OE 81)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)  (OE 89)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)  (OE 90)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord) (OE 123)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine) (OE 124)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine linnavalitsusele (linnaelanikele valveapteegi müügisaali sisenemise võimaldamise kohta) (OE 125)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna põhimääruse muutmine (ME 126)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 127)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

12. Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (OE 128)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine (OE 132)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Eesti Statoil vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituste andmine Taavi Aasale (OE 133)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine (ME 134)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel).

Arupärimisele vastab abilinnapea Merike Martinson.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach, Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kaia Jäppinen.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu, Parkimistasust Pirital).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Kairi Kärner, Koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Veespordiharrastajaid teavitava ohumärgi paigaldamisest Pirita jõe kaldale).

Arupärimisele vastab linnapea Edgar Savisaar.

Arupärimisele on esitatud kirjaliku vastamise taotlus.

7. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Helge Hallika, Tallinna õhu saastatuse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine (Isamaaliidu fraktsioon, Tallinna 2007. aasta investeerimistegevuse eelarve täitmise kohta).

Arupärimisele on esitatud kirjaliku vastamise taotlus.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine) (ME 129)

2.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2009-2012 (OE 130)

3.  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (I lugemine) (OE 117)

4.  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2007. aastal (OE 97)

5.  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013 (OE 87)

6.  Tallinna linna valimiskomisjoni moodustamine (OE 132)

7.  Tallinna Linnavolikogu 13.detsembri 2007 määruse nr 45 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (ME 110)

8.  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määruse nr 16 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja kehtestamine” muutmine (ME 134)

9.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele (OE 91)

10.  Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Tuleviku hooldusravi-integreeritud hooldusravi mudel vananevas Euroopas" ja volituse andmine Vahur Keldrimale. (OE 108)

11.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Padriku Lasteaed asutamine (OE 107)

12.  Tallinna Linnavalitsuse 9.juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas (OE 112)

13.  Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 145 kehtestatud Paljassaare tee 41 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Paljassaare tee 43b (positsioon 10) ja Paljassaare tee 43a (positsioon 8) osas (OE 113)

14.  Keemia tn 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas (OE 116)

15.  Tallinna Linnavalitsuse 12. mai 2004 korraldusega nr 978-k kehtestatud Endise Jõeoti-28 kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Jõeoti tn 7 kinnistu osas (OE 98)

16.  Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsuse nr 82 punktiga 1.2 kehtestatud Lätte tn, Allika tn ja Kentmanni tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsiooni 5 osas (OE 93)

17.  Tallinna Tehnoloogiapargi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 127)

18.  Tallinna teine elamuehitusprogramm (OE 115)

19.  Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük (OE 103)

20.  Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük (OE 104)

21.  Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük (OE 111)

22.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a (OE 92)

23.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 99)

24.  Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine (OE 114)

25.  Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 118)

26.  Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 119)

27.  Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 120)

28.  Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 121)

29.  Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine (OE 122)

30.  Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine (OE 131)

31.  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas (OE 106)

32.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn
24 korter 73 (OE 105)

33.  Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 109)

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Marii Viks

 

Protokollija