Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:5Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:08.03.07Istungi lõpp:17:35 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE84  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisusõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova 
2OE86  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisusharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing 
3OE87  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutminelinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp 
4ME13  Tallinna jäätmehoolduseeskiriabilinnapea Olga Sõtnikkeskkonnakomisjoni esindaja Jaak Vihmand
5OE79  Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamineabilinnapea Olga Sõtnikkorrakaitsekomisjoni esindaja Märt Kubo
6OE81  Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikuleabilinnapea Olga Sõtnikkeskkonnakomisjoni esindaja Valdek Mikkal
7ME67  Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kordabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
8OE62  Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnasabilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
9OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitminerevisjonikomisjoni esindaja Epp Alatalu 
10OE55  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastastrevisjonikomisjoni esindaja Hannes Rumm 
11OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
12OE56  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
13OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
14OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
15OE58  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük abilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
16OE65  Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
17OE32  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaarlinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
18OE59  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemineabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
19OE63  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
20OE64  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
21OE66  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130Kristiine linnaosa vanema asetäitja Aleksander Raidelinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
22Arupärimisele vastamine: Kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Olga Sõtnik 
23Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
24Arupärimisele vastamine: Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli