Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:4Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:01.03.07Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE84  Muudatused linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisus
2OE86  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus
3OE87  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
4OE62  Vee ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas
5OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine
6OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
7OE56  Erika tn 4 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
8OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
9OE59  Riigi omandis oleva Lõokese tn 3a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine
10OE63  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
11OE64  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sarapuu tn 9 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
12OE66  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 130
13OE32  Eluruumide üürile andmine aadressidel Ankru tn 1 korter 32 ja Vasara tn 19 korter 18
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
2ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)
3OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)
4ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
5OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks
6OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas
7ME13  Tallinna jäätmehoolduseeskiri
8OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
9OE25  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linna kanaliseerimise kohta)
10OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas
11OE47  Linnaelanike küsitluse läbiviimine (Sakala keskuse hoone lammutamise kohta)
12OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks
13OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)
14ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendamine
15ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine
16OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks
17OE55  Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades alates 2005. aastast
18OE58  Tallinnas Sitsi tn 5B - 57 asuva korteriomandi müük
19OE65  Tallinnas Pärnu mnt 329/Valve tn 2-4 asuva korteriomandi müük
20ME67  Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord
21ME69  Linnavara võõrandamise korra muutmine
22OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmise kohta
23ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele
24OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
25OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
26OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine
27OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)
28OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)
29OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)
30OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)
31OE79  Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
32OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
33OE81  Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule
34OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele
35OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas
36ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Kõnniteede kohta Mustamäel ja Nõmmel
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Olga Sõtnik
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kalev Kallo
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]