Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:6Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:22.03.07Istungi lõpp:21:29 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisuslinnapea Jüri Ratas 
2ME92  Lapsehoiuteenuse rahastamise kordabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
3ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmineabilinnapea Olga Sõtnikkeskkonnakomisjoni esindaja Epp Alatalu
4ME91  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmineabilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
5OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raieleabilinnapea Kaia Jäppinenrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
6OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohtalinnavolikogu liige Märt Sultsõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
7OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamisekslinnavolikogu esimees Toomas Vitsutlinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
8OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)linnavolikogu esimees Toomas Vitsutrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
9OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)linnavolikogu liige Hannes Rumm haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults
10OE108  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruannerevisjonikomisjoni liige Hanno Pevkur 
11ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendamineIsamaaliidu fraktsiooni esimees Toomas Tõnistelinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
12ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutelelinnavolikogu liige Jüri Treisotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
13ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakostaharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
14OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Kalev Kallolinnamajanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
15OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osasabilinnapea Kalev Kallolinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
16OE90  Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamineabilinnapea Kalev Kallolinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
17OE98  Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
18OE99  Narva mnt 129 kinnistu müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
19OE96  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
20OE97  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseksabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
21OE94  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müükabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
22OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasNõmme linnaosa vanem Rainer Vakralinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
23OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosasLasnamäe Linnaosa vanem Kalle Klandorflinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
24OE95  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaarlinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
25OE93  Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosasHaabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljevlinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
26Arupärimisele vastamine: Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kalev Kallo 
27Arupärimisele vastamine: Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
28Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
29Arupärimisele vastamine: Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen