Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:5Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:15.03.07Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME92  Lapsehoiuteenuse rahastamise kord
2ME85  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine
3ME91  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine
4OE70  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele hasartmänguseaduse muutmise kohta
5OE53  Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna väikese ringtee rajamiseks
6OE78  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)
7OE108  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2006. aasta tööaruanne
8OE42  Pärnu mnt 129b, 129c, 129d ja 131b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
9OE83  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 318 kehtestatud Pärnu mnt 139e kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 139E/3/4/5/6/7/8 kinnistu osas
10OE90  Mooni tn 100, 113, A. H. Tammsaare tee 88, 90 ja 94 kruntide vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtestamine
11OE98  Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük
12OE99  Narva mnt 129 kinnistu müük
13OE96  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Haljas tee 22 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
14OE97  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 10 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse võõrandamiseks
15OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas
16OE94  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41 asuvate korteriomandite müük
17OE80  Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
18OE95  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6
19OE93  Õismäe tee 173 korter 4 üürile andmine Haabersti linnaosas
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
2ME448  Tallinna linna toetusel korraldatavatel avalikel üritustel alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine (II lugemine)
3OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)
4ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
5OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks
6OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas
7OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
8OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas
9OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks
10OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)
11ME51  Linnavara võõrandamise korra täiendamine (I lugemine)
12ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine
13OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine
14OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
15ME69  Linnavara võõrandamise korra muutmine
16ME71  Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele
17OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
18OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
19OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine
20OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)
21OE76  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (laste toitlustamiskulude hüvitamise kord)
22OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)
23OE82  Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele
24OE88  Revisjonikomisjoni liikme valimine
25OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
26OE100  Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)
27OE102  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)
28ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
29OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
30OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine
31OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine
32OE107  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
33OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutamine
34OE110  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1
35OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine
36OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisus
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Ühissõidukite liiklemisest pärast keskööd
Esitas Linnavolikogu liige Toomas Tõniste. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Köleri 2B karkassi lammutamise kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Epp Alatalu ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Kalev Kallo
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Sakala keskuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]