Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:7Istungi algus:14:00 
Istungi kuupäev:05.04.07Istungi lõpp:19:20 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE124  Tallinna linnapea ametist vabastaminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
2OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisusabilinnapea Taavi Aas linnapea ülesannetes 
3OE88  Revisjonikomisjoni liikme valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
4OE121  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
5OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
6OE122  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
7OE123  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
8.1ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gennadi Vihman
8.2OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)Linnavolikogu liige Matti Tarumsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
9ME119  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
10ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmineLinnavolikogu liige Tarmo Kruusimäelinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
11ME69  Linnavara võõrandamise korra muutmineReformierakonna fraktsiooni liige Hanno Pevkurlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
12OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)Haabersti Linnaosa Halduskogu liige Märt Kubolinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
13OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Hannes Rummlinnamajanduskomisjoni esindaja Mati Eliste
14OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseksLinnavolikogu liige Tarmo Lausinglinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
15OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamineabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
16OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseksMustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkelslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
17OE118  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gennadi Vihman
18OE120  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseksabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gennadi Vihman
19OE114  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamineabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
20OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
21OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
22OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosasNõmme linnaosa vanem Rainer Vakralinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
23OE116  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditegaabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
24OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
25OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
26OE113  Maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
27OE115  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmineTallinna Kesklinna vanem Marek Jürgensonlinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
28OE125  Tallinna linnapea valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
29OE126  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitaminelinnapea 
30OE127  Linnavalitsuse liikmete kinnitaminelinnapea 
31Arupärimisele vastamine: Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen