Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:6Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:29.03.07Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE124  Tallinna linnapea ametist vabastamine
2OE112  Muudatused linnavalitsuse koosseisus
3OE125  Tallinna linnapea valimine
4OE126  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
5OE127  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
6OE88  Revisjonikomisjoni liikme valimine
7OE121  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
8OE89  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
9OE122  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine
10OE123  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
11ME103  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
12OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks
13OE490  Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks
14OE118  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine
15OE104  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
16OE109  Tallinna ruumiandmete registri asutamine
17OE101  Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas
18OE105  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine
19OE106  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine
20OE113  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
21OE115  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
2OE483  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)
3ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
4OE3  Korteriomandite otsustuskorras müük Tallinna Kesklinna linnaosas
5OE22  Preesi tn 5/7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
6OE30  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas
7OE49  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)
8ME52  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine
9OE54  Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 "Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast" täitmine
10OE57  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
11ME69  Linnavara võõrandamise korra muutmine
12OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
13OE73  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
14OE74  Tallinna tublima kojamehe preemia asutamine
15OE75  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)
16OE77  Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)
17OE100  Ülesande andmine linnavalitsusele (Preesi tn 5/7 detailplaneeringu kohta)
18OE102  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse kohta)
19OE107  Revisjonikomisjoni 2007. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
20OE110  Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1
21OE111  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine
22OE114  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine
23OE116  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega
24OE117  Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine
25ME119  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine
26OE120  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
27OE128  Osalemine välisrahastusega projektis “Tallinna Tehnika ja Veerenni tänava ühendustee ehitamine” ja volituse andmine Ain Valdmannile
28OE129  Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Omavolilisest teesulgemisest Maarjamäel
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Tallinna koolidele hüpoteegi seadmisest
Esitas Linnavolikogu liige Maimu Berg. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Toitlustamise kohta koolides
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Ebaõiglastest korteritehingutest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Sakala keskuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab linnapea Jüri Ratas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Linnas valitseva mustuse kohta
Esitas Isamaaliidu fraktsioon. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Investeeringutest Tallinna lasteaedade
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Kinnistu Lühike jalg 9 tagastamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Prügiveo ja-konteinerite kohta
Esitas Linnavolikogu liige Matti Tarum. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Smuuli tee viaduktist
Esitas SDE fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]