Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:12Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:14.06.07Istungi lõpp:21:35 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
2ME222  Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitaminelinnapea Edgar Savisaarrevisjonikomisjoni esimees Üllar Lanno
3OE190  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastallinnapea Edgar Savisaarlinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
4ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (I lugemine)linnapea Edgar Savisaarlinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
5ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)abilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esindaja Kairi Kärner
6ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)Keskerakonna fraktsiooni liige Tarmo Lausingõiguskomisjoni esindaja Gennadi Vihman
7ME218  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
8ME208  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmineSotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Bergõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
9OE199  Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 „Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
10OE198  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
11ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduseslinnavolikogu liige Nikolai Stelmachharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
12ME201  Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseksabilinnapea Taavi Aasõiguskomisjoni esindaja Gennadi Vihman
13OE193  Tallinna väikese ringtee rajamise kavaabilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
14OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseksabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
15OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)Reformierakonna fraktsiooni liige Üllar Lanno 
16.1OE214  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 214)linnavolikogu istungi juhataja 
16.2OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 72)linnavolikogu istungi juhataja 
17OE213  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valiminelinnavolikogu istungi juhataja 
18OE184  Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastalrevisjonikomisjoni esimees Üllar Lanno 
19OE175  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Mati Eliste
20OE188  Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
21OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
22OE187  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseksabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
23OE215  Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
24OE216  Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
25OE217  A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
26OE195  Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
27OE202  Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
28OE189  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
29Arupärimisele vastamine: Sakala keskusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
30Arupärimisele vastamine: Sakala uue keskuse rajamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
31Arupärimisele vastamine: Linnapea usaldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
32Arupärimisele vastamine: Ranniku tee 2 elanike probleemist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
33Arupärimisele vastamine: Koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen 
34Arupärimisele vastamine: Aadressitähistest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Deniss Boroditš