Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:11Koosoleku algus:10:00 
Koosoleku kuupäev:08.06.07Koosoleku lõpp:10:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (I lugemine)
2OE190  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal
3ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (I lugemine)
4ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)
5ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)
6ME218  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine
7OE199  Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 „Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine
8OE198  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine
9ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
10ME201  Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks
11OE193  Tallinna väikese ringtee rajamise kava
12OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks
13OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)
14OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)
15OE214  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 214)
16OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine (eelnõu nr 72)
17OE213  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
18OE184  Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal
19OE175  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
20OE188  Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük
21OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
22OE187  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks
23OE215  Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine
24OE216  Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
25OE217  A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
26OE195  Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine
27OE202  Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine
28OE189  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130
29Arupärimisele vastamine. Sakala keskusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
30Arupärimisele vastamine. Sakala uue keskuse rajamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31Arupärimisele vastamine. Linnapea usaldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
32Arupärimisele vastamine. Ranniku tee 2 elanike probleemist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
33Arupärimisele vastamine. Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
34Arupärimisele vastamine. Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
35Arupärimisele vastamine. Koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
36Arupärimisele vastamine. Aadressitähistest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE153  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine
3ME200  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
4OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine
5OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
6OE205  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal
7OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)
8OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)
9ME208  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
10OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)
11OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)
12OE219  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b
13OE220  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
14OE221  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
15ME222  Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
16ME223  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011
17OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale
18OE225  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Lagle Parek ja Jüri Pino. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlmest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]