Tallinna Linnavolikogu erakorraline istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:13Istungi algus:12:00 
Istungi kuupäev:21.06.07Istungi lõpp:20:50 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE250  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valiminevalimise korraldab linnavolikogu istungi juhataja 
2ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
3ME223  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
4ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)linnapea Edgar Savisaarlinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
5ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)Keskerakonna fraktsiooni liige Tarmo Lausingõiguskomisjoni esindaja Gennadi Vihman
6ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)abilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esindaja Kairi Kärner
7OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks (II lugemine)abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
8OE245  Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrguleabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
9OE249  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
10ME244  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmineabilinnapea Taavi Aasõiguskomisjoni esindaja Gennadi Vihman
11OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamineabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
12ME200  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmineabilinnapea Merike Martinsonõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
13ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmineabilinnapea Jaanus Mutliharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
14OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
15OE235  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
16OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmerrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
17OE230  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)valimise korraldab linnavolikogu istungi juhataja 
18OE231  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)valimise korraldab linnavolikogu istungi juhataja 
19OE205  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastalrevisjonikomisjoni liige Epp Alatalu 
20OE243  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010 abilinnapea Kaia Jäppinenkorrakaitsekomisjoni esindaja Märt Kubo
21OE220  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
22OE246  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Mati Eliste
23OE239  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
24OE237  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Üllar Lanno
25OE153  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramineLinnavolikogu liige Tiina Mägilinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
26OE236  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmineabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Remo Holsmer
27OE219  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2babilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esindaja Oksana Laasi
28OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnaleabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
29OE225  Maade munitsipaalomandisse taotlemine abilinnapea Taavi Aaslinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
30OE232  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
31OE241  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
32OE242  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
33OE248  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müükabilinnapea Taavi Aasrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
34OE247  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgensonrahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo
35OE240  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUHKristiine linnaosa vanem Mihhail Korbrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
36OE221  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosasLasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorflinnavarakomisjoni esindaja Rene Reinmann
37ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja
38Arupärimisele vastamine: Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
39Arupärimisele vastamine: Haabersti liiklussõlmest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
40Arupärimisele vastamine: Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
41Arupärimisele vastamine: Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli