Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:12Koosoleku algus:15:30 
Koosoleku kuupäev:14.06.07Koosoleku lõpp:15:50 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)
2ME223  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011
3ME191  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)
4OE227  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
5ME197  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)
6ME211  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
7ME200  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
8OE207  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)
9OE230  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)
10OE231  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)
11OE205  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal
12OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine
13OE220  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
14OE219  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b
15OE224  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale
16OE225  Maade munitsipaalomandisse taotlemine
17OE232  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük
18OE221  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
19ME196  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)
20Arupärimisele vastamine. Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
21Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlmest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22Arupärimisele vastamine. Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
23Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
24Arupärimisele vastamine. Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE404  Lasnamäe tn 14/Majaka tn 1 kinnistu võõrandamine ja E. Vilde tee 90 elamust ½ mõttelise osa omandamine ning selle rekonstrueerimine ja valitseja määramine
2ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
3OE72  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
4OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
5OE153  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine
6OE175  Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
7OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)
8OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)
9OE184  Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005.aastal
10OE187  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks
11OE188  Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük
12OE189  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130
13OE190  Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal
14OE193  Tallinna väikese ringtee rajamise kava
15OE195  Tööandja eluruumi Paldiski mnt 181 korter 33 üürile andmine
16OE198  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine
17OE199  Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 „Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine” muutmine
18ME201  Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks
19OE202  Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine
20OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
21OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)
22ME208  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
23OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)
24OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)
25OE212  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks
26OE213  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine
27OE214  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
28OE215  Lepiku tee 19/Kirilase tn 2 maatükile sihtotstarbe määramine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine
29OE216  Lükati tee 5 ja A.H.Tammsaare tee 145/1 maatükkidele sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
30OE217  A.Lauteri tn 1a maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
31ME218  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine
32ME222  Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
33ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
34OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast
35OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005
36ME233  Linnavara võõrandamise korra muutmine
37ME234  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine
38OE235  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007
39OE236  Uus eelnõu
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Koolide spordirajatiste avalikust kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Sakala keskusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Linnapea usaldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Ranniku tee 2 elanike probleemist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Aadressitähistest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Sakala uue keskuse rajamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta
Esitas linnavolikogu liikmed Lagle Parek ja Jüri Pino. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]