Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:14Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:23.08.07Istungi lõpp:22:55 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE270  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmineõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova 
2OE271  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Vitsut 
3OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimaleabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja Mark Levin
4ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kordabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gennadi Vihman
5OE264  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
6OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
7.1OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduseslinnavolikogu esimees Toomas Vitsutharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
7.2ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduseslinnavolikogu liige Nikolai Stelmachharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
8ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamineIsamaaliidu fraktsiooni liige Epp Alatalulinnamajanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
9ME233  Linnavara võõrandamise korra muutmineReformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmerõiguskomisjoni esindaja Robert Kalm
10OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)Linnavolikogu liige Nikolai Stelmachkorrakaitsekomisjoni aseesimees Märt Kubo
11OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Arvo Uukkivilinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
12OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)Reformierakonna fraktsiooni liige Üllar Lannokorrakaitsekomisjoni esindaja Natalia Vaino
13OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastastrevisjonikomisjoni liige Nikolai Stelmach 
14OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005revisjonikomisjoni liige Toomas Sepp 
15OE266  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Üllar Lanno
16OE265  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
17OE261  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Mati Eliste
18OE267  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
19OE263  Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andminePõhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
20Arupärimisele vastamine: Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
21Arupärimisele vastamine: Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
22Arupärimisele vastamine: Uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale
Esitas linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
23Arupärimisele vastamine: Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
24Arupärimisele vastamine: Linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
linnapea Edgar Savisaar 
25Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Merike Martinson