Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:13Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:16.08.07Koosoleku lõpp:16:00 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE270  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine
2OE271  Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
3OE268  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "Emade klass” ja volituse andmine Vahur Keldrimale
4ME262  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
5OE264  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse "Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine" muutmine
6OE238  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine (II lugemine)
7OE255  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
8ME484  Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendamine lasteaedade ja koolide läheduses
9ME260  Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine
10ME233  Linnavara võõrandamise korra muutmine
11OE251  Ülesande andmine linnavalitsusele (järelevalve teostamisest alaealistele ja joobnud olekus isikutele alkoholimüügi keelu järgimise üle)
12OE254  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kavast)
13OE182  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)
14OE228  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast
15OE229  Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 - 2005
16OE266  Tallinna Linnavolikogu 12.juuni 2003 otsusega nr 202 kehtestatud Väike-Patarei, Jahu ja Vana-Kalamaja tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Põhja-Tallinnas osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Kalamaja tänav 34 krundi osas
17OE265  Ahtri tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
18OE261  Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
19OE267  Rännaku pst 28 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine
20OE263  Munitsipaaleluruumi aadressil Randla tn 15 korter 404 üürile andmine
21Arupärimisele vastamine. Avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega
Esitas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22Arupärimisele vastamine. Roheluse puudumisest Harju tänava haljasalal
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
23Arupärimisele vastamine. Uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale
Esitas linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
24Arupärimisele vastamine. Riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
25Arupärimisele vastamine. Linnavalitsuse ületsentraliseeritud asjaajamise ja linnaosade pädevuse alahindamise ning asotsiaalse eluviisiga inimeste kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
26Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu juhtimisstruktuuri muutmisest informeerimata jätmise kohta AS Tallinna Diagnostikakeskus
Esitas Linnavolikogu liige Peeter Mardna. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)
3OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine
4OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
5OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)
6OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)
7OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)
8ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
9OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajamine
10OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta
11OE256  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine
12OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)
13OE258  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamiseks
14OE259  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)
15ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
16OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks
17OE273  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega
18OE274  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine
19OE275  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks
20OE276  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]