Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:14Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:30.08.07Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE284  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine
2OE285  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
3OE287  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
4OE290  Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
5OE288  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
6OE289  Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine
7OE252  Kommunismiohvrite memoriaali rajamine
8ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine)
9OE272  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks
10OE286  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine
11OE276  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
12OE279  Tallinna elamumessi korraldamine
13OE183  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)
14OE206  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist)
15OE209  Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)
16OE273  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega
17OE274  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine
18OE275  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks
19OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine
20OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
21Arupärimisele vastamine. Üürivõlglastest munitsipaalkorterites
Esitas Linnavolikogu liige Indrek Raudne. Vastab abilinnapea Eha Võrk
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22Arupärimisele vastamine. Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist)
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
4OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta
5OE256  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine
6OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta)
7OE259  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta)
8OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest)
9OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta)
10OE280  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
11OE281  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas
12OE282  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas
13OE283  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile
Esitas linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]