Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:16Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:20.09.07Istungi lõpp:18:25 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE299  Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing 
2OE209  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Bergharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
3OE282  Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)abilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
4OE280  Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakralinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
5OE283  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
6OE293  Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni aseesimees Oksana Laasi
7OE291  Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
8OE295  Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
9OE296  Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
10OE298  Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
11OE297  Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297) Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgensonrahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo
12OE281  Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljevlinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
13Arupärimisele vastamine: Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle
Esitas Reformierakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen