Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:16Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:27.09.07Koosoleku lõpp:16:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME320  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2007. aastal
2OE315  Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3 rahastatavas välisprojektis „Taassünd” ja volituse andmine Vahur Keldrimale
3ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 269) (II lugemine)
4ME294  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)
5OE292  Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)
6OE210  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)
7OE305  Uus-Tatari tn 21 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (eelnõu nr 305)
8OE312  Rahukohtu tn 5 kinnistu müük (eelnõu nr 312)
9OE313  Tartu mnt 87d kinnistu müük (eelnõu nr 313)
10OE307  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 1) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 307)
11OE306  Tallinnas Võistluse tn 41 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 306)
12OE308  Tallinnas A. Adamsoni tn 21-15 elamu-pesuköögis nr 2 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 308)
13OE309  Tallinnas Hagudi tn 7-1 ja Hagudi tn 7-3 ning Hagudi tn 7-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 309)
14OE310  Tallinnas Lai tn 35-2 ja lai tn 35-4 asuvate korteriomandite müük (eelnõu nr 310)
15OE311  Tallinnas Lai tn 9/Suur-Kloostri tn 5-9 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 311)
16OE303  Eluruumide üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas (eelnõu nr 303)
17OE314  Ankru tn 1 korter 1 sotsiaalkorteriks tunnistamine (eelnõu nr 314)
18OE304  Tehnika tn T 6, T 7 ja T 8 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 304)
19OE301  Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301)
20OE300  Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300)
21Arupärimisele vastamine. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22Arupärimisele vastamine. Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile
Esitas linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
23Arupärimisele vastamine. Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
24Arupärimisele vastamine. Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
25Arupärimisele vastamine. Moskva ja Kotka visiitide kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
26Arupärimisele vastamine. Õpetajatest Tallinna koolides
Esitas Linnavolikogu liige Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
27Arupärimisele vastamine. Õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Kaja Laanmäe. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
28Arupärimisele vastamine. Tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (eelnõu nr 131)
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203) (II lugemine)
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eelnõu nr 204)
4ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (eelnõu nr 226)
5OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)
6OE257  Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (eelnõu nr 257)
7OE277  Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277)
8OE278  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)
9ME302  Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus (eelnõu nr 302)
10OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) (eelnõu nr 316)
11OE317  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine) (eelnõu nr 317)
12ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine (eelnõu nr 318)
13OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (eelnõu nr 319)
14ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord (eelnõu nr 321)
15OE322  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Kungla tn 10 korter 24; Randla tn 13 korter 202; Randla tn 15 korter 618; Uus-Maleva tn 7 korter 148; Kopli tn 78 korter 18; Kopli tn 100b korterid 67, 138 ja 84) (eelnõu nr 322)
16OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (eelnõu nr 323)
17ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (eelnõu nr 324)
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Äigrumäe tee sulgemise kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Liisa-Ly Pakosta ja Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest
Esitas Linnavolikogu liige Remo Holsmer. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Linnakorterite üürnike võlgadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Teede joonimisest
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Vene Kultuurikeskuse remondirahade kasutamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Koolide kütte rahastamisest
Esitas Linnavolikogu liige Robert Kalm. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Tallinna ajaloolistest päranditest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Laste huviringidest
Esitas Linnavolikogu liikmed Kairi Kärner ja Igor Kravtšenko. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Kasiinode kohta
Esitas Keskerakonna fraktsiooni liige Nikolai Degtjarenko. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]