Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:20Koosoleku algus:18:00 
Koosoleku kuupäev:09.10.07Koosoleku lõpp:19:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarveKatrin Kendra 
2OE253  Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohtaLiisa-Ly Pakosta 
3OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)Remo Holsmer 
4OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmineÜlle Ambos 
5OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamineJekaterina Sibul 
6ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kordJana Kivimägi 
7Alevi tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine Arvo Rikkinen 
8Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamineArvo Rikkinen