Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:18Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:25.10.07Koosoleku lõpp:16:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine)
2ME269  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine)
3OE345  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks
4ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
5OE316  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)
6OE317  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)
7OE332  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest)
8OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine
9OE333  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006
10OE331  Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
4ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
5ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine
6OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine
7ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord
8OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015
9OE338  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine
10OE339  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine
11OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)
12OE347  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast
13OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)
14ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine
15OE350  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)
16OE351  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine
17OE352  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine
18ME353  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale
19OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest
Esitas Linnavolikogu liige Remo Holsmer. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Linnakorterite üürnike võlgadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Tallinna ajaloolistest päranditest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks
Esitas Linnavolikogu liige Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Tallinna avamisest merele
Esitas Linnavolikogu liikmed Matti Tarum ja Liisa-Ly Pakosta. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Eralasteaedade pedagoogide palgatõusuks linnaeelarveliste vahendite eraldamata jätmise kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Liisa-Ly Pakosta ja Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Tallinna Vanalinnast
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Nõmme metsade olukorrast
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal, Marju Länik ja Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Ahju tänava sulgemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
16Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
17Arupärimisele vastamine. Haabersti vanaisa 2007 tiitlist
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18Arupärimisele vastamine. Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]