Tallinna Linnavolikogu eestseisuse erakorraline koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:19Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:07.11.07Koosoleku lõpp:16:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE364  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
2OE339  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 1993 otsuse “Tallinna linnale kuni 16. juunini 1940.a. kuulunud maa munitsipaalomandusse taotlemine” muutmine
3OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks
4OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015
5OE352  Kontseptsiooni "Tallinna avamine merele" heaks kiitmine
6ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord
7ME359  Väljaehitamist ja kapitaalremonti vajavate kvartalisiseste teede (väiketänavate) ja kõnniteede kava aastateks 2008 - 2012
8ME353  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale
9OE355  Peetri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
10OE358  Tööohutusvahendite, töövahendite ning magamiskottide ja magamismattide tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele
11OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)
12OE350  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)
13OE333  Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006
14OE347  Eelarveliste vahendite kasutamine Haabersti Sotsiaalkeskuses alates 2003. aastast
15OE338  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-65, 126 ja 153 ning E. Vilde tee 94-20 üürile andmine
16OE357  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-182 ja E. Vilde tee 94-92 üürile andmine
17OE351  Munitsipaaleluruumi Wismari tn 31 korter 6 üürilepingu sõlmimine
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006
4ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
5ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine
6OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine
7OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)
8ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine
9OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
10OE360  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest)
11ME361  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine
12OE362  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas
13OE363  Projekti „Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine
14OE365  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine
15ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine
16OE367  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine
17OE368  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hankest
Esitas Linnavolikogu liige Remo Holsmer. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Linnakorterite üürnike võlgadest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Tallinna ajaloolistest päranditest
Esitas Linnavolikogu liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Vjatšeslav Leedo kinnisvarafirma poolt Tihase tänavale rajatavate kortermajade kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon, Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Tasandusfondist hariduskuludeks eraldatava toetuse kasutamisest palgarahaks
Esitas Linnavolikogu liige Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Tallinna Vanalinnast
Esitas Linnavolikogu liige Märt Kubo. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Nõmme metsade olukorrast
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal, Marju Länik ja Matti Martinson. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Ahju tänava sulgemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Haabersti vanaisa 2007 tiitlist
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
16Arupärimisele vastamine. Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
17Arupärimisele vastamine. Kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18Arupärimisele vastamine. Ilutulestike korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
19Arupärimisele vastamine. Kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel
Esitas Linnavolikogu liige Valdek Mikkal. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20Arupärimisele vastamine. Eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]