Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitsekomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:15Koosoleku algus:16:30 
Koosoleku kuupäev:22.11.07Koosoleku lõpp:17:35 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamineEero Kosk 
2ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmineAave Jürgen 
3ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooniga liitumisel” muutmineAave Jürgen 
4ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmineAave Jürgen