Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:21Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:29.11.07Istungi lõpp:04:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME361  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmineabilinnapea Eha Võrkõiguskomisjoni esindaja Gennadi Vihman
2ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine)linnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
3OE368  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks abilinnapea Kaia Jäppinenrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
4ME384  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadelelinnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Märt Kubo
5OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšileabilinnapea Deniss Boroditšrahanduskomisjoni esindaja Elmar Sepp
6OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaareleabilinnapea Deniss Boroditšõiguskomisjoni esindaja Larissa Škurat
7OE374  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamineabilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
8OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi abilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
9ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmineabilinnapea Deniss Boroditšrahanduskomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
10ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmineabilinnapea Deniss Boroditšrahanduskomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
11ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmineabilinnapea Deniss Boroditšrahanduskomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
12OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmineabilinnapea Deniss Boroditškeskkonnakomisjoni esimees Larissa Škurat
13OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseksabilinnapea Jaanus Mutliharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
14OE354  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine)linnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
15OE363  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
16OE362  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
17OE346  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest) Linnavolikogu liige Tarmo Lausingharidus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults
18OE360  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest)Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Tarmo Lausingharidus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults
19OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berglinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
20Arupärimisele vastamine: Eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
21Arupärimisele vastamine: Tallinna taksondusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
22Arupärimisele vastamine: Kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
23Arupärimisele vastamine: Nõmmel asuvate parkide valgustamisest
Esitas Linnavolikogu liige Marju Länik.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Deniss Boroditš 
24Arupärimisele vastamine: Tallinna linna kanaliseerimisest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Deniss Boroditš