Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:24Koosoleku algus:18:00 
Koosoleku kuupäev:27.11.07Koosoleku lõpp:18:35 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE348  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta)Maimu Berg 
2OE370  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss BoroditšileJanne Teder 
3OE372  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar SavisaareleReio Vesiallik 
4OE373  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi Reio Vesiallik 
5OE374  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamineReio Vesiallik 
6ME381  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmineAave Jürgen 
7ME382  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmineAave Jürgen 
8ME383  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmineAave Jürgen 
9Pärnu mnt 126 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamineArvo Rikkinen