Tallinna Linnavolikogu Linnamajanduskomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:25Koosoleku algus:18:00 
Koosoleku kuupäev:04.12.07Koosoleku lõpp:18:40 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarveMarju Sepp 
2OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamineVello Ervin 
3ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmineTõnis Veinberg 
4ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineMart Repnau 
5ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
6ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
7OE397  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010Risto Aasmaa 
8ME398  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmineReio Vesiallik