Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:22Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:13.12.07Istungi lõpp:04:05 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja Elmar Sepp
2OE407  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutminelastekaitsekomisjoni esimees Erika Salumäe 
3OE408  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutminekorrakaitsekomisjoni esimees Juri Poljakov 
4ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)linnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
5ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
6ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine)abilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esindaja Svetlana Kozlova
7ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordlinnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
8ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
9.1ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmineReformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu rahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
9.2ME389  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
10ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
11OE367  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
12.1ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine Isamaaliidu fraktsiooni liige Indrek Raudnerahanduskomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
12.2ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmineabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
13ME400  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
14ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni aseesimees Matti Tarum
15ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
16ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
17ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmineabilinnapea Kaia Jäppinenõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
18ME415  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmineabilinnapea Taavi Aaskorrakaitsekomisjoni aseesimees Märt Kubo
19OE397  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010abilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esindaja Arvo Uukkivi
20ME398  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmineabilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esindaja Vjatšeslav Prussakov
21OE412  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamineabilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Toomas Sepp
22OE369  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamineabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
23OE371  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamineabilinnapea Deniss Boroditškeskkonnakomisjoni esimees Larissa Škurat
24OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamineabilinnapea Jaanus Mutlilinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
25OE380  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmineabilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
26OE388  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
27OE413  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
28OE414  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
29OE386  Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
30OE409  Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Tiina Mägi
31OE385  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
32OE416  Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
33OE399  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmineMustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkelslinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Stelmach
34OE417  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6) Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgensonlinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
35ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja
36ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (II lugemine)abilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esindaja
37ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (II lugemine)linnapea Edgar Savisaarrahanduskomisjoni esindaja