Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:21Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:06.12.07Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine)
2OE407  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
3OE408  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
4ME377  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)
5ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)
6ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine)
7ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord
8ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad
9ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine
10ME389  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine
11ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine
12OE367  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine
13ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine
14ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine
15ME400  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine
16ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine
17ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord
18ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord
19ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine
20OE397  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010
21ME398  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine
22OE412  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine
23OE369  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
24OE371  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
25OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine
26OE380  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine
27OE388  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük
28OE386  Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine
29OE385  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89
30OE399  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
4ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine
5OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
6OE378  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast
7OE379  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006
8OE387  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseks
9OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)
10OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)
11ME405  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded
12OE406  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta)
13OE409  Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine
14OE413  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük
15OE414  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Ilutulestike korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel
Esitas Linnavolikogu liige Valdek Mikkal. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]