Tallinna Linnavolikogu Rahanduskomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:22Koosoleku algus:18:00 
Koosoleku kuupäev:10.12.07Koosoleku lõpp:22:00 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME401  Tallinna linna 2008. aasta eelarveKatrin Kendra 
2ME318  Kolimistoetuse määra suurendamine Isamaaliidu fraktsiooni esindaja 
3ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutminePriit Pärtelpoeg 
4ME392  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineMart Repnau 
5ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
6ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
7ME376  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmineÜlle Rajasalu 
8ME389  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmineTormi Tabor 
9ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineTormi Tabor 
10ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadMart Moosus 
11ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordMarika Lepikult 
12ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine)Talvo Rüütelmaa 
13OE412  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamineAave Jürgen 
14OE388  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük Priit Pärtelpoeg 
15OE413  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müükPriit Pärtelpoeg 
16OE414  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müükPriit Pärtelpoeg