Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Päevakorra projekt [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:20Koosoleku algus:17:00 
Koosoleku kuupäev:10.12.07Koosoleku lõpp:18:30 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmineRein Ilves 
2OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamineVello Ervin 
3ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmineTõnis Veinberg 
4ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
5ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordMart Repnau 
6ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadMart Moosus 
7ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordMarika Lepikult 
8ME400  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmineLjudmilla Leius 
9ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmineTalvo Rüütelmaa 
10ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutminePriit Pärtelpoeg 
11ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineTormi Tabor 
12ME415  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmineÜlle Aliorg