Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:1Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:17.01.08Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE7  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
2OE8  Revisjonikomisjoni liikme valimine
3OE430  Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine
4OE6  Tallinna linna esindajale asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
5ME2  Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord
6ME422  Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
7OE423  Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
8OE429  Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine
9OE419  Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
10OE424  J. Vilmsi tn 18 / Tina tn 1 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
11OE428  Tulbi tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
12ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine
13OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)
14OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)
15ME405  Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded
16OE406  Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta)
17OE378  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast
18OE421  Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast
19OE379  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006
20OE427  Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine
21OE425  Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük
22OE426  Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük
23OE3  Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega
24OE4  Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b
25Arupärimisele vastamine. Riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Matti Tarum. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
26Arupärimisele vastamine. Reklaamimaksu kaotamise võimalustest
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
27Arupärimisele vastamine. Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
28Arupärimisele vastamine. Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
29Arupärimisele vastamine. Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
30Arupärimisele vastamine. Ilutulestike korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
31Arupärimisele vastamine. Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
32Arupärimisele vastamine. Maamaksu tõusust
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
33Arupärimisele vastamine. Kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel
Esitas Linnavolikogu liige Valdek Mikkal. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
3ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
4OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
5OE387  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseks
6OE418  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)
7OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks
8OE1  1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärgi taastamine
9ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Epp Alatalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Jäätmete liigiti kogumise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Enn Põldroosi vaip-eesriidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]