Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:2Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:07.02.08Istungi lõpp:21:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1Ülevaade õiguskorrast TallinnasPõhja politseiprefekt Raivo Küüt 
2OE23  Revisjonikomisjoni liikme valiminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsut 
3ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutminelinnavolikogu esimees Toomas Vitsutõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
4ME11  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele linnapea Edgar Savisaarõiguskomisjoni esindaja Svetlana Kozlova
5OE12  Tallinna vapimärgi andminelinnapea Edgar Savisaar 
6OE13  Tallinna teenetemärgi andminelinnapea Edgar Savisaar 
7ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäeõiguskomisjoni esindaja Robert Kalm
8OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakostaharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
9OE418  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)Linnavolikogu liige Märt Sultslinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
10OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Bergharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
11OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)revisjonikomisjoni liige Paul Alekand 
12OE20  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
13OE10  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord abilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
14OE18  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
15OE24  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
16OE9  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
17OE19  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
18Arupärimisele vastamine: Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Deniss Boroditš 
19Arupärimisele vastamine: Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
20Arupärimisele vastamine: Jäätmete liigiti kogumise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Jaanus Mutli 
21Arupärimisele vastamine: Enn Põldroosi vaip-eesriidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen