Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:2Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:31.01.08Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE23  Revisjonikomisjoni liikme valimine
2ME5  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine
3ME11  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
4OE13  Tallinna teenetemärgi andmine
5OE12  Tallinna vapimärgi andmine
6ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)
7OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)
8OE418  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)
9OE404  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)
10OE203  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine)
11OE20  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük
12OE10  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord
13OE18  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine
14OE24  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine
15OE9  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine
16OE19  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine
17Arupärimisele vastamine. Vöötradade arvust ja seisukorrast
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18Arupärimisele vastamine. Ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
19Arupärimisele vastamine. Jäätmete liigiti kogumise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20Arupärimisele vastamine. Enn Põldroosi vaip-eesriidest
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Märt Kubo. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1OE131  Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine
2ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
3OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
4OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks
5OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta)
6OE15  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal
7OE16  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast
8OE17  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
9ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
10OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Hasartmängudest Jaan Poska majas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Linna kanaliseerimisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Linna prügimajandusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Hinnatõusu kompenseerimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jüri Pino. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Tallinnas tegutsevate bordellide kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]