Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:3Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:14.02.08Koosoleku lõpp:16:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE32  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
2OE35  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine
3ME31  Välisprojektides osalemise kord
4OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine
5ME29  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine
6ME36  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused
7ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
8OE33  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks
9OE420  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks
10OE14  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra tõstmise kohta)
11OE15  Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal
12Arupärimisele vastamine. Meditsiinipersonali kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Linna prügimajandusest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)
4OE16  Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast
5OE17  Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
6ME25  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel
7OE26  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas
8OE27  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
9OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
10OE30  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
11OE34  Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Linna avalike suhete kuludest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Linnavolikogu liikmete kuulumisest linna äriühingute nõukogudesse
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Hasartmängudest Jaan Poska majas
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Linna kanaliseerimisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Hinnatõusu kompenseerimise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Lasnamäele OÜ Hexanor ruumidesse rajatava kasiino kohta
Esitas Linnavolikogu liikmed Tarmo Kruusimäe ja Jüri Pino. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Tallinnas tegutsevate bordellide kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Tallinna teenetemärkide jagamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Linna propagandasaadetest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Puuetega isikute püsihoolduse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Tallinna kunstikogu kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]