Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:4Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:06.03.08Istungi lõpp:20:15 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1OE39  Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmineabilinnapea Kaia Jäppinenõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
2ME43  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmineabilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni aseesimees Tiit Sinissaar
3ME44  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmineabilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esindaja Larissa Škurat
4ME25  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamiselabilinnapea Kaia Jäppinenharidus- ja kultuurikomisjoni esimees Tarmo Lausing
5OE37  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmineabilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
6OE48  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseksabilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
7OE34  Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmineabilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
8OE47  Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
9OE46  Aegna sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamineabilinnapea Deniss Boroditšlinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
10OE27  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosasabilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esindaja Jaak Vihmand
11OE38  Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas abilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
12OE45  Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas abilinnapea Eha Võrklinnamajanduskomisjoni esimees Elmar Sepp
13OE40  Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
14OE41  Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müükabilinnapea Eha Võrkrahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihhailov
15OE30  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkelslinnavarakomisjoni esindaja Igor Kravtšenko
16Arupärimisele vastamine: Tallinna kunstikogu kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Kaia Jäppinen 
17Arupärimisele vastamine: Puuetega isikute püsihoolduse kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Merike Martinson 
18Arupärimisele vastamine: Parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus
Esitas Linnavolikogu liige Andres Ellamaa.
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
abilinnapea Deniss Boroditš