Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:5Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:13.03.08Koosoleku lõpp:16:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE49  Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine
2OE403  Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest)
3OE58  Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
4OE50  Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
5OE51  Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas
6OE53  Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük
7OE55  Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas
8OE52  Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas
9OE54  Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)
5ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)
6OE57  Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas
7OE59  Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas
8OE60  Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine
9OE61  Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Kalev Spordi telesaadete kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Paju tänav 7 lammutamisest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Tallinna teenetemärkide jagamise kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Linna propagandasaadetest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Kips-Kalevipojast
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa üldplaneeringu avaliku arutelu järjekordsest korraldamisest
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Linna lepingust Kalev Sport telekanaliga
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste poolt isetegevuslike parklate pidamise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Jaanus Mutli
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Heliose kinokompleksi jätkuva lagunemise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Andres Öpik. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Keskerakondlase Richard Siku seotuse kohta lõbumajandusega
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Reovee kanalisatsiooni puudumisest Pirita jõe ürgoru piirkonnas
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Pronkssõduri ümarlaua jätkuvast kajastamisest Tallinna ametlikul veebilehel
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Lagunenud majadest ja turvalisusest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Telekanalitest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
16Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
17Arupärimisele vastamine. Maa-ameti juhataja täitmata ametikohast
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
18Arupärimisele vastamine. Lumetõrjest ja kokkuhoiust
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
19Arupärimisele vastamine. Prügi mahapanekust Tallinna metsaalustes
Esitas Linnavolikogu liige Jaak Vihmand. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
20Arupärimisele vastamine. Tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Matti Tarum. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
21Arupärimisele vastamine. Usuõpetusest Tallinna koolides
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
22Arupärimisele vastamine. Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]