Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:6Koosoleku algus:16:00 
Koosoleku kuupäev:27.03.08Koosoleku lõpp:16:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1OE57  Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas
2OE64  Tallinnas Ravi tn 11A-21 asuva korteriomandi müük
3OE60  Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine
4OE61  Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas
5OE62  Meeliku tn 22/2 korter 209 üürile andmine
6Arupärimisele vastamine. Tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Matti Tarum. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Usuõpetusest Tallinna koolides
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Lumetõrjest ja kokkuhoiust
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Prügi mahapanekust Tallinna metsaalustes
Esitas Linnavolikogu liige Jaak Vihmand. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)
5ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)
6ME63  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine
7OE65  Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110
8OE66  Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine
9OE67  Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast
10OE68  "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele
11OE69  Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast
12ME70  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine
13OE71  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks
14ME72  Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord
15ME73  Maamaksu tõusu hüvitamine pensionisaajatele 2008. aastal
16ME74  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Kips-Kalevipojast
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Liikumispuudega inimeste raskustest Tallinna tervishoiuasutuste külastamisel
Esitas Linnavolikogu liige Lagle Parek. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Lagunenud majadest ja turvalisusest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Telekanalitest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Helge Hallika. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Muulastest linnaametnike kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Tallinna Brüsseli esindusest
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Abilinnapea Taavi Aasa tagasi astumise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Taavi Aas
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]