Tallinna Linnavolikogu istung
Päevakorra projekt [Eestseisus] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:7Istungi algus:16:00 
Istungi kuupäev:17.04.08Istungi lõpp:21:45 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
#PäevakorrapunktEttekandjaKaasettekandja
1ME70  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (II lugemine)abilinnapea Jaanus Mutlirahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
2ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (I lugemine)Linnavolikogu liige Nikolai Stelmachõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
3ME76  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmineabilinnapea Kaia Jäppinenõiguskomisjoni esindaja Elmar Sepp
4ME63  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmineReformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmerrahanduskomisjoni esindaja Märt Sults
5ME74  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmineabilinnapea Jaanus Mutliõiguskomisjoni esimees Margarita Tšernogorova
6OE75  Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015abilinnapea Merike Martinsonsotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Natalia Vaino
7OE71  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseksabilinnapea Deniss Boroditšõiguskomisjoni esindaja Svetlana Kozlova
8ME85  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsuseleabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
9OE86  Tallinna programm "Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014"abilinnapea Jaanus Mutlikorrakaitsekomisjoni aseesimees Märt Kubo
10OE84  Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmineabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Tõnis Bittman
11OE82  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osasabilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni aseesimees Toomas Sepp
12OE77  Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Oksana Laasi
13OE78  Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas abilinnapea Taavi Aaslinnamajanduskomisjoni esindaja Nikolai Degtjarenko
14OE67  Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastastrevisjonikomisjoni liige Toomas Sepp 
15OE68  "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele revisjonikomisjoni liige Andres Öpik 
16OE69  Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastastrevisjonikomisjoni liige Remo Holsmer 
17OE80  Meeliku tn 22/2 korter 210 üürile andmineabilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
18OE66  Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korblinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
19OE79  Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/5 korter 309 ja Meeliku tn 24/1 korter 9 abilinnapea Eha Võrklinnavarakomisjoni esimees Leonid Mihhailov
20OE65  Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110Põhja-Tallinna vanem Enno Tammlinnavarakomisjoni esindaja Michel Zdankevitch
21OE83  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkelslinnavarakomisjoni esindaja Igor Kravtšenko