Tallinna Linnavolikogu eestseisuse koosolek
Päevakorra projekt [Istung] [Protokoll] [Pealehele] []
Päevakorra number:7Koosoleku algus:15:00 
Koosoleku kuupäev:10.04.08Koosoleku lõpp:15:10 
    
failPäevakorra projekti tekst  
    
I - Tallinna Linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekt
#Päevakorrapunkt
1ME70  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine (II lugemine)
2ME56  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (I lugemine)
3ME76  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määruse nr 65 "Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine
4ME63  Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine
5ME74  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine
6OE75  Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015
7OE71  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks
8OE82  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas
9OE77  Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
10OE78  Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
11OE67  Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast
12OE68  "Kalevipoja” kuju konkursi tulemuste vastavus konkursi tingimustele
13OE69  Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast
14OE80  Meeliku tn 22/2 korter 210 üürile andmine
15OE66  Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine
16OE79  Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/5 korter 309 ja Meeliku tn 24/1 korter 9
17OE65  Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110
18OE83  Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas
II - Menetluses olevad eelnõud
#Päevakorrapunkt
1ME226  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine
2OE375  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power)
3OE28  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas
4OE42  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Konrad Rotschildile mälestustahvli paigaldamise kohta)
5OE81  Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)
6OE84  Teemaplaneeringu "Kõrghoonete paiknemine Tallinnas" vastuvõtmine
7ME85  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
III Arupärimised
#Päevakorrapunkt
1Arupärimisele vastamine. Kips-Kalevipojast
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
2Arupärimisele vastamine. Lagunenud majadest ja turvalisusest
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
3Arupärimisele vastamine. Telekanalitest
Esitas Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
4Arupärimisele vastamine. Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
5Arupärimisele vastamine. Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
6Arupärimisele vastamine. Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Helge Hallika. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
7Arupärimisele vastamine. Muulastest linnaametnike kohta
Esitas Reformierakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
8Arupärimisele vastamine. Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
9Arupärimisele vastamine. Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
10Arupärimisele vastamine. Tallinna Brüsseli esindusest
Esitas Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
11Arupärimisele vastamine. Kulud ja tulud korrelatsioonis
Esitas Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
12Arupärimisele vastamine. Lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel
Esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Vastab abilinnapea Merike Martinson
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
13Arupärimisele vastamine. Kümme hooajalõpu küsimust
Esitas Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi. Vastab linnapea Edgar Savisaar
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
14Arupärimisele vastamine. Löökaukudes lõhutud autode remontimise eest hüvitiste maksmise kohta
Esitas Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach. Vastab abilinnapea Deniss Boroditš
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]
15Arupärimisele vastamine. Jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis
Esitas Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe. Vastab abilinnapea Kaia Jäppinen
fail[Arupärimise tekst]
fail[Vastuse tekst]